По целия свят тестовете за бременност са утвърдени като най-бързия начин да се открие бременност. Те дават редица удобства – регистрират бременността в много ранен период, спестяват време за чакане пред лекарския кабинет, жената се чувства по-комфортно, защото по време на тестването е в дома си.

Освен това тестът може да бъде повторен многократно, дори при най-малки съмнения в резултата. Факт е, че тестовете успяват да регистрират бременността в толкова ранен период, когато дори лекарите няма как да я открият по промени настъпили в женския организъм.

Популяризирането на тестовете сред жените и младите момичета и все по-широкото им използване доведе до поява на различни марки и видове тестове на българския пазар.

На почти всяка жена се е случвало да влезе в аптека, за да си купи тест и да не знае какъв да избере. Това веднага поражда въпроси като: каква е разликата между различните видове тестове, по различен начин ли се използват, еднакво надеждни ли са те и т.н.

Как „работят” тестовете за бременност?

Tестовете за бременност се използват за установяване на бременност на възможно най-ранен етап. Същността на всички тестове е следене за наличие на специфичния хормон – хормонът HCG (човешки хорионгонадотропин) в урината.

HCG е хормон, който започва да се произвежда от организма 4 дни след оплождане, започва да се покачва много бързо и се удвоява средно на всеки 1-2 дни.

Какви видове тестове за бременност се предлагат у нас?

В аптеките у нас могат да бъдат намерени три вида тестове с различни марки - Surecheck, UniMark, Home Test, Quick Sure, Clear Test, Ozone, Clear View, Confirm.

Очаква се в най-скоро време у нас да бъде пуснат и Presto - тест, който може да бъде използван няколко дни след полов акт и регистрира бременност много по-рано от другите. Те се различават по устройството си и начина на употреба.

Тестът „лентичка” обикновено е съпроводен с допълнително легенче. То се пълни с урина. Лентичката се изважда от фолиевата опаковка. Потапя се до обозначената върху него линия, така че стрелките нарисувани върху лентичката да сочат надолу.

След 1 минута тя се изважда, поставя се хоризонтално на чиста и равна повърхност и се отчита резултатът, най – добре след 3 минута. При този вид тестове за бременност има риск той да се направи неправилно. Това се случва, ако лентичката се потопи повече от необходимото, а тогава не може да се гарантира точността на резултата.

Тестът „касета” се използва като с помощта на пипетка се капват 3-4 капки урина в обозначено отворче. Резултат се отчита между първата и десетата минута, но не по късно, на „екранчето” на теста.

Това са една или две цветни ивици в зависимост от това дали жената е бременна – две цветни ивици или не е една цветна ивица. Този тип тестове са най-използваните по света.

„Касетите” са лесни за прилагане и разчитане, не изискват употребата на помощен инструментариум или квалифициран персонал за работа с теста. Бързи са и дават качествен резултат, а опасността от допускане на грешка по време на тестването е минимална.

Последните проучвания сред младите момичета и жените у нас показват, че най-предпочитан от тях е тестът Sure check, който също е от този тип.

Тестът „писалка” (струен тест) е най-лесният за използване тест, защото се уринира директно върху писалката. Това удобство обаче е за сметка на доста по-висока цена, а точността и надеждността на отчетения резултат са същите като при другите тестове.

Различна ли е чувствителността на отделните тестове към хормона HCG?

Да, колкото и да се стремят да прилагат най-съвременните технологии различните марки тестове за бременност имат различна чувствителност към хормона HCG, което разбира се оказва влияние и върху бързината на теста.

А колкото е по-бърз един тест толкова по рано може да се използва. След появата си на пазара най-бърз от тестове у нас ще бъде новия Presto с чувствителност от 20 mIU/ml.

Той ще може да се използва няколко дни след половия акт. Други тестове с голяма чувствителност са Home Test, Sure check, Clear View.

Колко ранно тестовете могат да отчитат бременността?

Както вече споменахме на пазара у нас могат да бъдат открити тестове за бременност, които акцентират специално върху ранно регистриране на бременност. Добре е, все пак, ако използвате бърз тест за бременност да повторите диагностиката няколко дни по-късно с някои от тестовете гарантиращи високо ниво на надеждност, за да сте окончателно сигурни в резултата.

Гарантираната високата надеждност на тези тестове базираща се на новата технология използваща Gold Gel Reagent е основната причината тестът да е предпочитан сред жените и младите момичета.

До каква степен резултатът показан от тест за бременност е надежден?

Съвременните тестове за бременност са изградени с помощта на високо развити технологии. Благодарение на това повечето от тях гарантират висока степен на надеждност, като при Surecheck, например, тя надхвърля 99 %.

Кога един тест става невалиден?

На точността на теста може да повлияе неспазването на инструкциите за употреба. Тестът за бременност става невалиден, ако се извади от опаковката за повече от 30 минути преди тестването или през лятото, ако се транспортира или съхранява при температури над 30 градуса.

При употреба на хормонални препарати съдържащи хормона hCG, тестът може да бъде „подведен”, да регистрира хормона и да покаже положителен резултат. Употребата на други лекарствени средства, които не съдържат този хормон не влияят на точността на тестовете.

Тестът може да отчете положителен резултат – бременност, до 8 седмици след раждане или аборт поради наличие на остатъчни количества от хормона в женския организъм. В тези случаи е добре да се обърнете към лекар специалист за съвет как да установите дали действително сте бременна или не.

Индикаторите „бременна”/”не бременна” на всички тестове ли са еднакви (като символ, цвят)?

Въпреки че има много малки различия, символите са уеднаквени при всички тестове. Традиционно две чертички показват наличие на бременност, а една – отрицателен резултат.

Времето, в което се прави тестът (сутрин, обед, вечер) влияе ли на резултата при различните тестове?

Повечето марки гарантират по-точен резултат, когато тестът се прави сутрин. Причина за това е по-високата концентрация на хормона HCG в сутрешните часове.

Благодарение на своята технология Gold Gel Reagent, Surecheck може да се направи по всяко време на денонощието, като това не оказва влияние върху точността и надеждността на резултата.

От всичко казано до тук можем да обобщим показателите, които могат да ни улеснят при избора на тест за бременност.

От важно значение за сигурността на всяка жена, която иска да разбере дали е бременна или не са измеримите показатели за чувствителност (в mIU/ml), по кое време на деня може да се ползва, колко време след / преди закъснението на менструацията може да се направи тест, след колко минути тестът отчита резултата, какъв процент точност гарантира теста, дали е с касета или лента, дали фирмата предлагаща продукта осигурява горещ телефон за консултации и други.