Генетична връзка обединява някои от най-честите психични заболявания 0

Два генетични маркера обединяват психични разстройства