Медицинските знания в днешно време са толкова богати, че тясната специализация на лекарите е станала неизбежна, с цел възможно най-добро откриване и лечение на проблемите на отделните органи и системи на пациента. Независимо от това, човекът е едно цяло и за пълното разбиране на някое отклонение от здравето му е необходим и един общ поглед. Част от човека е и неговата личност.

Какво е личност?

Личност или персона произлиза от латинското per sonae, което в превод означава „това, през което идва звукът“ – тук се разбира маската в древния театър – тази, която е придавала същността на персонажа.

Дори и това да е абстрактно понятие, не може да се пипне и види, за него е изведена дефиниция, която гласи: „Названието личност се отнася до крайни качества на индивида, които се проявяват в поведението му при различни обстоятелства“. Личността е комплекс от психологични характеристики, голяма част несъзнавани, които почти не се променят в хода на живота и се проявяват почти автоматично в повечето житейски ситуации.“

Всеки човек изгражда свой личностов стил, който представлява отличителен и индивидуален модел на възприемане, чувстване, справяне и държание. Това създава в известен смисъл предвидимост на реагирането към различните ситуации, включително и тази на боледуване и доколко човекът е раним към стрес.

Повече по темата може да научите на Puls.bg