Вероятно сте чели много материали, в които се твърди, че гледането на бурно може да окаже негативно влияние на сексуалния ви живот и на мозъка ви дори. Тъй като темата все още е повод за различни дебати, учени направиха поредните проучвания по нея, в резултат на които определиха три типа зрители на бурно. От тях само един е определен като здравословен!

Изследването е публикувано в с. Journal of Sexual Medicine, а бурно аудиторията според него се дели на развличащи се, компулсивни и обезпокоени зрители.

Порно за развлечение

От всички хора, участвали в проучването, мнозинството от зрителите попаднали в категорията на хора, гледащи бурно за развлечение (75 %). Тази група гледала филми за възрастни средно до 24 минути на седмица. В нея мнозинството се състояло от обвързани жени . Тази категория се счита за здравословна.

Обезпокоени зрители

В тази група попаднали участници, които свързват гледането на бурно с емоционалното си притеснение. Тази група гледала 17 минути бурно всяка седмица.
Хората, попадащи в тази категория, не са пристрастени към филмите за възрастни, гледането им обаче не е свързано със здравословни причини.

Компулсивни зрители (натрапчиви)

Компусливните порни зрители са хора, при които има силна сексуална натрапчивост в съзнанието и те гледат бурно по необходимост, защото са под голямо сексуално напрежение. Участниците в изследването (11,8%), садащи към тази група, били основно мъже. Те гледали по 110 минути бурно на седмица.

Докато натрапчивата група отчела по-ниско сексуално удовлетворение, по-високо сексуално напрежение, групата, гледаща бурно за развлечение, изпитвала по-висока сексуална удовлетвореност и по-ниско сексуално напрежение.