Добрият мениджър използва наличните таланти и ресурси, за да окаже подкрепа и да провокира най-доброто в своите служители. По кои черти можем да го познаем?

1. Креативност

Креативността е онова, което разделя компетентността от превъзходството. Тя е искрата, която тласка проектите напред и която привлича вниманието на околните. Креативността е съставката, която свързва различните части в едно цяло, добавяйки жар към целия процес.

2. Структура

Средата и структурата, в които работим, винаги имат набор от параметри, ограничения и насоки. Добрият мениджър знае как да работи в структурата и да не ѝ позволява да въздейства на процеса или проекта.

Познавайки я добре, мениджърът води останалите по начин, по който те да работят ефективно в зададените параметри.

3. Познания

Задълбочената база от знания е от съществено значение за добрия мениджър. Познанията трябва да са фокусирани към служителя и към онова, което той има нужда да научи. Отличният мениджър живее от базата със познания, без да привлича внимание към тях.

Още по темата

4. Всеотдайност

Добрият мениджър е отдаден на успеха на проекта и на целия екип. Той има визията за колектива и го приближава по-близо до крайната цел. Всеотдайността на мениджъра е онова, което движи отбора напред в трудните моменти.

5. Гъвкавост

Това е ценно качество за всеки мениджър. Гъвкавостта предполага откритост, която позволява на лидера бързо да промени стратегията, ако това се налага. Това е пътят към бързата реакция.