Притеснявате се, че сте загубили косата си? Обърнете тогава внимание на проучването, в което се посочва, че плешивите мъже се възприемат като по-привлекателни, уверени и доминиращи.

Според изследователите от Пенсилванския университет плешивите мъже могат да бъдат по-загадъчни, в сравнение с тези, които имат коса. За целите на проучването специалистите дават три теста на студенти – мъже и жени, в които те трябва да оценят снимките на няколко мъже и да определят степента им на привлекателност, увереност и превъзходство.

От анализа на първия тест става ясно, че мъжете с обръснати глави са оценени като по-доминиращи от тези, които имат коса.

Във второто проучване мъжете, чиято коса е била заличена от снимката дигитално, се възприемат като по-доминиращи, по-високи и по-силни от своята автентична същност. Този ефект до голяма степен се дължи на факта, че те биват възприемани като хора, на които може да се гласува доверие, и които излъчват мъжественост, отбелязват изследователите.

Третото проучване потвърждава и допълва тези резултати с нефотографски стимули и демонстрира как мъжете, засегнати от естествена загуба на косата, могат да подобрят външния вид и съответно излъчването си чрез бръснене.

По този начин, вместо да харчите пари всяка година, опитвайки се да обърнете или да излекувате косопада, просто обръснете главите си – този външен вид носи своите ползи.