Хранително отравяне се получава, когато консумираме храна, заразена с опасни бактерии и вируси или техните токсини. В зависимост от концентрацията на тези продукти в храната, натравянето може да настъпи в рамките на часове или няколко дни след консумацията им. Най-честите симптоми на хранително отравяне са силните болки в корема, повръщането, диарията и загубата на апетит.

Поради много подходящата среда за развитие на патогенни микроорганизми, която осигуряват, няколко типа храни се посочват като най-опасни за предизвикване на хранително отравяне.

Установено е, че консумацията на точно тези храни е в основата на най-голяма част от случаите на хранителна интоксикация. Рискът се повишава в условията на по-високи температури на средата и при неправилно съхранение на тези хранителни продукти.

Пилешко месо

Високият риск от хранително натравяне след консумация на пилешко месо идва от високата честота, с която в този тип хранителни продукти се установяват бактерии от родовете Campylobacter и Salmonella. Те обитават основно чревния тракт на птиците и зоните на оперението им. Оттам много лесно може да преминат в месото при обработка на птичите продукти в нестерилни условия.

Проучвания показват, че между 40% и 80% от суровите пилешки продукти, предлагани на пазара, са заразени с тези бактерии и само добрата термична обработка може да гарантира унищожаването им.

Зеленолистни зеленчуци

Близкият контакт на тези продукти с почвата с потенциално замърсени води при отглеждането им е предпоставка за много лесното им заразяване с различни бактерии. Допълнителен риск носи обичайното им консумиране в сурово състояние. Зеленчуците са най-честата причина за хранителни натравяния през пролетта, поради развитието върху тях на бактерии от род Salmonella, Listeria и най-вече на тези от вида Escherichia coli. За редуциране риска от хранително натравяне е задължително зеленчуците да се консумират добре измити и скоро след приготвянето на салатата, за да не се позволи бързото разрастване на колонии от евентуално попаднали върху тях бактерии.

Кои са другите опасни храни четете на Puls.bg