Казват, че противоположностите се привличат. Това може и да е валидно, когато става въпрос за любовния ни живот, но когато избираме приятелския си кръг от хора, подсъзнателно се обграждаме от такива, с които си приличаме. Каква е причината?

Себеутвърждаване Срещайки се и общувайки с хора, с които споделяме общи черти от характера, нагласи и виждания, ние придобиваме по-голяма самоувереност, тъй като виждаме, че не сме единствените на света с подобен мироглед и поведение. Другите сякаш валидират нашите собствени виждания и отношение към света.

Когнитивно оценяване

Оценката ни за други хора се формира от това каква информация получаваме за тях. И когато откриваме прилики у човека отсреща, ние го приемате по-позитивно, защото харесваме самите себе си. Това подсъзнателно ни подсказва, че другият е добър човек и ще ни пасне.

Увереност, че ще ни харесат

Отново на подсъзнателно ниво харесваме хора, с които си приличаме, защото сме убедени, че и те ще ни харесат. Все пак си приличаме с тях!

Усещане за добър диалог

Няма как да не харесаш човек, с когото имате сходно чувство за хумор, сарказъм, сходни интереси и виждания. Това винаги е предпоставка за забавен и смислен разговор.

Личностно развитие

Обратно на логиката, но според проучванията ние виждаме начин да надградим знанията си, когато общуваме с хора, с които си приличаме, отколкото с такива, с които сме различни.