Идеята за „зелен живот“ вече не обхваща единствено отпадъците, опазването на природните ресурси и въздуха, който дишаме.

Днес все повече се интересуваме от замърсяването, което не е толкова очевидно, колкото това, което можем да помиришем, да видим или чуем.

За да можем да запазим природата и тя да остане източник на благополучие, тя трябва да бъде чиста и възможно най-свободна от човешки следи.

Макар и да не е много лесно или много евтино, все пак има начини да опазваме природните ресурси и дори по някакъв начин бихме могли да се слеем с природата.

Именно това виждаме при къщите, които ще ви покажем – техният дизайн е уникален дотолкова, че в първия момент дори може и да не ги забележите.

Всички те са добре проектирани, оригинални, необикновени, но също така и изолирани.

Може да ги разгледате в нашата галерия.