Производството на мед се е превърнало в препитание за много хора по света. Пчеларите се грижат с огромно внимание за своите насекоми и се опитват да създадат среда, която е подходяща за тяхното спокойно живеене. За съжаление обаче в последните години, проблемът със смъртта на пчелите все повече се задълбочава.

Това се дължи на обработката с пестициди и глобалното затопляне, което прави живота на насекомите малко по-сложен. Статистиката трябва сериозно да притеснява населението на Земята.

Според Алберт Айнщайн, ако пчелите изчезнат, то човечеството ще оцелее най-много четири години. Причината е, че около 1/3 от растенията, които са източник на храна за животните и хората, се опрашват от насекоми, а 80% от тях са пчели. 

В Холандия явно са взели насериозно този проблем и са започнали борбата с него. В град Ултрехт се появиха близо 300 автобусни спирки с нов дизайн. Върху покривите им са засадени цветя, които свободно могат да бъдат опрашвани от пчелите. Цветята са седуми, които наподобяват по вид кактусите. Те успяват да задържат вода дълго време и да живеят на по-сухи места. 

Растенията не само поддържат биоразнообразието в града, но и помагат за улавянето на фин прах и съхраняването на дъждовна вода. Покривите се поддържат от работници, които се движат с електрически автомобили, а спирките са оборудвани с енергоспестяващи лампи и пейки от бамбук. 

С тази своеобразна революция Утрехт успява да допринесе в борбата срещу високата смъртност на пчелите, както и срещу замърсяването на въздуха.