Какъв е шефът мечта и каква е действителността.... разликата често е толкова голяма, че обикновеният служител дори не се опитва да мечтае. Истината е, че ако един човек има добър шеф, той ще бъде много по-продуктивен, лоялен и дори успешен. Скорошно изследване на Dale Carnegie Training разкри кои са чертите, които служителите биха искали да открият у своя шеф.

84 % от запитаните признават, че е важно техният ръководител да си признава, когато е сгрешил. Оказва се, че това правят 51 % от хората на ръководни позиции. 88 % от служителите ценят шефове, които умеят да ги изслушват. В действителност подобна черта притежават около 60 % от мениджърите.

Изследването разкрива още, че 87 % от служителите искат да бъдат оценени от своя ръководител, ала над 61 % не получават това от него.

Като цяло 5-те качества, които хората търсят в своя шеф могат да бъдат обобщени така:

1. Да окуражава развитието на служителите: 80 % от участниците в изследването са убедени, че добрите лидери трябва да помагат на подчинените си да се развиват.

2. Оценяват работата им: 3/4 от работниците казват, че искат шефът им да цени техния труд и да ги поощрява.

3. Разпознават прогреса в работата им: Повече от 70 % от служителите смятат, че е важно техният ръководител да забелязва прогреса им.

4. Да си признават грешките, вместо да критикуват на сляпо: Изследването показва, че 68 % от запитаните се мотивират от шефове, които умеят да си признават грешките.

5. Позволяват на служителите си да коригират грешките си: 60 % от подчинените участници в проучването смятат, че идеалният шеф няма да ги изложи публично, а ще им позволи да поправят грешката си, ако са допуснали такава.

„Служителите са по-доволни от работата си и са по-склонни да останат на нея, ако шефовете им са честни, надеждни и имат сходни ценности и визия“, коментира Джо Харт, изпълнителен директор на Dale Carnegie Training.

Изследването се базира на данни, взети от 3300 служители на пълен работен ден.