Всички имаме някакви цели в професионален план. Понякога обаче се загубваме по пътя към реализирането им и забиваме в съвсем различна посока. Рутината, постоянно променящата се работна среда, стресът – всичко това може да ви отдалечи от крайната цел и да „забравите“ какво всъщност ви носи удовлетворение и защо работите точно това. За да се върнете в правилната посока, ви трябва нещо съвсем простичко, което можете да направите сами. Английският термин е „dream board“, което в буквален превод означава „табло на мечтите“.

Истината е, че то е доста добро средство да визуализирате какво искате и докъде желаете да докарате кариерата си. Помага ви не само да дефинирате целите си, но и ви мотивира да ги постигнете.

Ето 3 причини веднага да създадете своето табло на мечтите и как то ще ви помогне в кариерен план:

1. То ви помага да идентифицирате ценностите си

Какво искате от живота и кариерата си? Първо направете списък на нещата, които са важни за вас или които искате да постигнете в живота и кариерата си. Може да са материални и нематериални неща. Подредете написаното според приоритета му в 10 точки. Сега помислете как то се отнася към кариерата и личния ви живот. Например: ако сред приоритетите ви е семейството, за да можете да прекарвате повече време с него, трябва да имате работен график, който ви позволява да почивате уикендите и да сте свободни вечер.

2. Помага да си поставите нови цели

По време на процеса на определяне на целите може да забележите, че не всичките ви стремежи могат да се впишат в настоящата ви работа. Помислете как можете да подобрите живота си като анализирате обстановката.

Например, ако искате повече време за себе си и по-малко стрес, може да подобрите комуникацията си с колегите и да си разпределяте по-добре задачите. Може да си поставите цел да говорите по-често с тях и дори да ходите заедно на обяд в почивката. След като идентифицирате какво търсите в кариерен план, си поставете нови цели. Те може да включват по-добър шеф, по-висока заплата и т. н. Приоритизирайте ги отново в 10 точки и ги нанесете на таблото, така че да ги виждате всеки ден и да работите в тази посока.

3. Таблото на мечтите ви помага да стоите фокусирани и позитивни относно целите си

Визуализацията и систематизирането на целите е особено важно за постигането им. Когато имате написани черно на бяло ценностите, целите си, вие вече сте една стъпка напред към успеха и сбъдването им. Думите и картинките създават емоция, която ще ви мотивира да се борите за изпълнението на целите си.

Важно е да държите „таблото“ си на видимо място и всеки ден да поглеждате към него, а защо не и да зачерквате или маркирате какво сте постигнали. Когато видите систематизираните думички, ще ви е по-лесно да си начертаете план как да ги направите реалност.