Още Чарлз Дарвин в своя труд „Произходът на човека“ опитва да разнищи въпроса защо музиката има толкова важна роля в човешкото общество. Стига до заключението, че човекът е измислил музиката като средство с репродуктивна цел, знаейки, че тя повишава шансовете за възпроизвеждане.

Днес, близо 200 години по-късно, въпросът за влиянието на музиката върху човешкото съзнание все още не е напълно изяснен. Проучвания обаче потвърждават, че Дарвин много правилно е предположил ролята на музиката като средство за повишаване интереса на двата пола един към друг.

Способността на един човек да се отдаде дълбоко на музиката, независимо дали като композитор, изпълнител или вглъбен слушател, се разглежда като белег за значителни когнитивни и физически дарби. И двете са характеристики, които човек търси у другия при избор на партньор в живота.

Следователно музикалната дарба може да се разглежда като показател за привлекателността на човека.

Теоретичната нотка в Дарвиновото предположение вече е потвърдена и на практика. Съвместно проучване на университетите във Виена и Инсбрук (Австрия) доказва, че атрактивността на един човек и впечатлението, което той прави у противоположния пол, са много по-осезаеми под влияние на музиката.

Засега този феномен е добре проучен единствено при жените. Установено е, че жените много по-лесно намират мъж, който да удовлетворява изискванията им за дългосрочно партньорство, когато звучи музика.

Повече по темата четете на Puls.bg