Ако сте се насочили към търсенето на нова работа през новата година, актуализирането на автобиографията трябва да е сред приоритетите ви.

Според данни на доклад от World Economic Forum's Future of Jobs работодателите ще търсят съвсем нови умения до 2020 г. и ако искате да се откроите, има шест нови ключови умения, които трябва да включите в своята автобиография.

Повече от една трета от тях все още не се считат за важни от работодателите, но те ще станат такива в бъдеще. Например, емоционалната интелигентност, която не може да бъде възпроизведена от робот, ще се превърне в ключово качество.

А ето и кои са уменията, които е важно да добавите към своето CV.

1. Когнитивна гъвкавост

Това се определя като способност да се генерират или използват различни групи правила за комбиниране или групиране на нещата по различни начини.

Очаква се широк кръг от работни места да започнат да изискват по-висока степен на когнитивни способности – като креативност, логически разсъждения и чувствителност към проблемите.

2. Способност да се прави адекватна преценка и да се вземат решения

Някой, който има умение да взема предвид относителните разходи и ползи от потенциалните действия, за да избере най-подходящото, ще има голямо предимство в бъдеще.

Може да не звучи като нещо ново, но работодателите ще оценяват високо способността да се вземат решения въз основа на данни, тъй като естеството на работното място се променя.

3. Емоционална интелигентност

Осъзнаването на реакциите на другите и разбирането на причините, които водят до съответната реакция, са умения, които също ще бъдат високо ценени от работодателите в бъдеще.

Още по темата

4. Творческо мислене

Още през 2015 г. това качество е сред десетте най-търсени умения от работодателите, но то става все по-важно, като вече заема трето място по значимост.

Това се дължи на факта, че при появата на нови технологии работодателите търсят хора, които могат да мислят творчески и да прилагат своите идеи към новите продукти и услуги.

5. Критично мислене

Вместо да намалява нуждата от човешки умения, автоматизацията всъщност захранва търсенето.
Според доклада това е така, защото машините трябва да бъдат „насочени етично и оптимално“.

Работодателите се нуждаят от хора, които да оценяват начините, по които технологията може да бъде от полза за компанията и нейните служители.

6. Комплексно разрешаване на проблеми

Хората ще трябва и да интерпретират данните, предоставени от технологиите. Човешкият фактор е важен за разчитане и анализиране на съответни данни, за да се стигне до най-доброто решение.