Търсенето на работа може да бъде смущаващ и стресиращ процес. Когато се подготвяте за интервю, мислите какво да кажете и как да се представите по най-добрия начин.

Докато смятате, че най-важното е какво казвате, как сте облечени и по какъв начин сте изложили своя професионален опит и качествата си, помнете, че също толкова важно е да помислите какво биха могли да направят на вас.

Не забравяйте, че вие също интервюирате компанията, за която кандидатствате. Така че на интервюто трябва да следите за знаци, които да ви предупредят, че има голям риск да не си паснете с потенциалния работодател.

На какво да обърнете внимание?

1. Интервюиращият задава основно лични въпроси

Ако въпросите, които ви задават, нямат нищо общо с работата и изглежда, че преминават границата, това може да е предупредителен сигнал, че работната им политика е дискриминационна.

Ако задават въпроси за здравето ви, възрастта или питат завоалирано откъде идвате, това не е добър знак.

Още по темата

2. Не смятате, че ще си допаднете с шефа

Наистина е важно да се харесвате с началника ви, затова се опитайте да прецените дали помежду ви ще има уважение и разбиране, преди да приемете работата.

Връзката с шефа ви е от основно значение за вашето щастие и успех. Ако не се разбирате, по-добре се откажете. Стресът и нервите едва ли биха си стрували.

3. Хората, които ви интервюират, не са приятелски настроени

Другото важно условие е интервюто да остави у вас усещането за приятелско, топло ръкостискане.
Бихте искали да бъдете около хора, които ви карат да се чувствате спокойни, уважавани и оценени, нали? Ако не е така, излезте оттам!