Отбранителното поведение е защитен механизъм, който ни предпазва от безпокойството, причинено от признаването на слабостите ни. Тази самозаблуда е станала обичайна в нашето ежедневие и е причина за много конфликти и неприятности, тъй като използването на отбранителните механизми заличава способността ни да комуникираме ефективно.

Ето и кои са 7-те най-често срещани защитни механизми:

1. Отрицание

Това е съществен аспект на отбранителното поведение. Отрицанието се използва от хората, които искат да защитят самочувствието си, непризнавайки негативното си поведение. Най-често отрицанието се използва от хора със зависимости, чието поведение е неморално или ги прави уязвими спрямо другите.

2. Репресия

Това значи заключване на отрицателните чувства или спомени, в опит да се избегне справянето с тях. Това води до по-големи трудности по-късно, когато неизбежно тези емоции ще изплуват на повърхността и ще доведат до много повече съпътстващи щети.

3. Регресия

В отношенията това състояние често е свързано с психологическа / емоционална зависимост. Това може да включва гневно поведение спрямо човека, който ни критикува или отказ да се говори изобщо с него. Това прави трудно постигането на добра комуникация.

4. Изместване

Това е когато гневният или разстроен човек си изкарва негативните емоции не пред когото трябва. Например: Вие и шефът ви имате проблеми по време на работа. Знаете, че шефът ви е в позиция на власт и че не можете да изразявате гнева си, без да предизвикате големи последствия. Потискате гнева си, а след това, когато се приберете вкъщи, изразявате това раздразнение пред близките си. Това ви създава ненужни конфликти в домашната среда.

5. Проекция

Това е обичайна форма на отбранително поведение, а именно когато застрашеният от критика човек, обвинява някой друг във враждебност, дори преди той да му е направил забележка изобщо.

6. Формиране на реакция

Това по същество е израз на противоположното поведение спрямо това, което чувствате вътрешно. Например да се подигравате или да осъждате нещо, което иначе харесвате, само и само да се впишете в социалната среда.

7. Рационализация

Това е процесът на обяснение на неприемливото поведение, за да се избегнат истинските причини за поведението. Например: ако човекът, в когото сте влюбени ви отхвърли, вие не си признавате истинските причини за това.