Контакти

Инвестор.БГ АД
Главен редактор
Криси Табачка
Телефон: +359 896 71 87 99
Е-мейл: krisi.tabachka@investor.bg

Зам.-главен редактор
Александър Попов
Телефон: +359 888 12 98 71
Е-мейл: alexander.popov@Investor.bg

Редактор Лайфстайл
Теодора Драгоева
Телефон: +359 888 92 19 90
Е-мейл: teodora.dragoeva@Investor.bg

За реклама:
Телефон: (+359 2) 812 98 11
За повече информация: http://reklama.investor.bg

Адрес на редакцията:
гр. София 1540
бул. "Брюксел" 1
Телефон: (+359 2) 812 98 56
Е-мейл: info@tialoto.bg

Адрес на регистрация на компанията:
гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1

Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд Ф.Д No 5692/2000г. БУЛСТАТ: BG130277328