Всеки има своя начин за научаване на нова информация, но проф. Кейзуке Фукуда от Университета на Торонто в Канада прави опит да установи кои методи са по-ефективни от други.

Според данните на проведеното от него проучване фокусирането върху много големи количества информация за милисекунди може да подпомогне припомнянето ѝ в по-голяма степен, вместо да се опитваме да запомняме по-малко за по-дълъг период от време.

Фукуда се интересува от два основни въпроса: първо – да установи защо мозъкът разбира определена информация по-добре. Японският професор е любопитен защо мозъкът ни не може да запомни всичко, въпреки огромният потенциал за съхранение на информация.

Другата цел на специалиста е да открие начин за подобряване на способността ни да научаваме и запомняме наученото.

За да отговори на тези въпроси, Фокуда използва електроенцефалограма. По този начин се събират данни за мозъчните вълни, след което те се анализират, за да се установи начинът, по който мозъкът успешно кодира и запомня информацията.

Още по темата

За целите на изследването на участниците се показват отделни снимки в продължение на 100 милисекунди. Доброволците трябва да помислят върху снимката за 500 милисекунди. След това на участниците отново е показана снимка за същото време, но времето, което имат да помислят, е по-дълго – 3 секунди. Така за едно и също време участниците от първата група запомнят повече снимки.

При анализа се сравнява резултатът от двата метода и се установява, че първият има по-добър ефект за научаване на нова информация.