Малко работи изискват пълна индивидуалност и самостоятелност. Ето защо високо ценени са кадрите, които умеят да работят добре в екип. Неслучайно в почти всички обяви за работа една от посочените личностни характеристики на потенциалните кандидати е да умеят да работят в екип.

Ако ви попитат дали сте екипен играч, вероятно веднага ще отговорите утвърдително.

Какво обаче означава това в действителност?

За да можете обективно да кажете, че работите добре в екип, трябва да притежавате следните характеристики:

Умение за ефективна комуникация

Основното средство за успешно сработване е ефективната комуникация. А тези, които я владеят, се интегрират лесно и са обичани от всички. В екипа има нужда от добра комуникация, тъй като работата е разпределена между няколко души.

Желание за споделяне

Добрият екипен играч не постъпва егоистично. Той умее да споделя успехите, задачите, проблемите. Информацията е ценно нещо и тя трябва да достига до всички в екипа.

Активност

За да работи добре един екип, участниците в него трябва да са активни. Никой не иска да върши работата на скатаващите се, така че за да бъдете ценени, не бъдете мързеливи. В екипа има ръководител, но отговорността се споделя и всеки трябва да допринесе за изпълнението на задачата.

Добър слушател

Добрите слушатели са жизненоважни за ефективността на екипа. Дори да имате собствено мнение, не трябва да го налагате на всяка цена, а да се постараете да слушате и разбирате и нуждите и желанията на останалите участници.

Гъвкавост

Гъвкавостта или адаптивността към конкретна ситуация и човек е важно качество в днешния корпоративен свят. Добрият екипен играч не се страхува от промените.

Подкрепящ и уважаващ

Мнението и трудът на всеки участник в екипа са ценни. Добрият колективен играч уважава колегите си и им го показва. Освен това често той има и чувство за хумор и знае как да се забавлява.