Откриването на целта на битието е естествен процес, който продължава през целия ни живот, и освен това търпи развитие.

Мнозина гледат скептично при различните избори и възможности, които се откриват пред тях, особено когато очакват момента, в който някой им каже, че това е начинът и верният път. Така те се обезкуражават, когато не се случи очакваното.

Това, което никой не ни казва относно намирането на целта на живота ни е, че няма верен отговор, чиято поява да очакваме. Целта е резултат от живота ни, крие се в малките неща – тези, които идват по естествен път при нас, и тези, които обичаме.

Предлагаме някои насоки, на които да обърнем внимание. Те могат да ни дадат нова гледна точка и нова перспектива.

Всичко започва с малките неща

Ако искаме да намерим целта на живота си, трябва да започнем да забелязваме това, което ни харесва, и начина, по който обичаме да правим нещо. Нищо не е твърде малко и има значение.

Най-важното е това, което обичаме

Това, което обичаме, начинът, по който го обичаме – всичко това помага да идентифицираме нашата цел в живота.

Ако имаме интерес към изкуство, комикси, книги или охлюви – да отделим време за своята страст. Има известно ехо от заветната ни цел от нещата, към които сме привлечени.