Психологът Мартин Селигман е установил, че около 60% от щастието се определя от генетични фактори (които наследяваме от своите родители), както и от факторите на околната среда. Останалата част е в нашите ръце.

Въпреки че търсенето на удоволствие може да се смята за цел на щастието, това, което наистина изглежда най-важно, е животът да бъде изпълнен с ангажименти и смисъл.

Когато стане дума за щастие, много неща идват наум – специална интимна връзка, наред с всички останали важни взаимоотношения; финансови успехи; кариера; здраве, да можем да постигнем нещата, за които мечтаем. Въпреки това щастието често остава неуловимо.

Желанието да бъдем щастливи не означава, че ще бъдем такива през цялото време. Има обаче много неща, които могат да се правят, за да увеличим тези шансове или най-малкото да се научим да гледаме от по-светлата страна на живота.

1. Щастливите хора харесват себе си

Те са удовлетворени и ценят себе си и своята индивидуалност. Винаги има какво да подобрят в своята личност, което е пътят към развитието, но като цяло те харесват това, което са. Те са уверени, оптимистични, устойчиви и адаптивни. Виждат хумор дори в неща, които не изглеждат забавни на пръв поглед.

Още по темата

2. Разчитат на себе си

Тези хора търсят отговорите и решенията вътре в себе си, не се виждат като жертви. Щастливите хора знаят какво е най-важно за тях и какво не подлежи на обсъждане. Те не позволяват на другите да диктуват и налагат убежденията си върху тях.

3. Щастливите хора контролират живота и съдбата си

Те преследват своята страст и не оставят неприятните ситуации да ги победят. Когато се случи нещо лошо, те го виждат като предизвикателство и след това продължават да опитват. Не се засягат от малките неща.

Те приемат онова, което се случва в живота, след което продължават.

Щастието не е постоянно състояние на блаженство, което е постигнато по някакъв път, а по-скоро е начин на съществуване и трябва да бъде „култивирано“, подхранвано, практикувано и поддържано.