Всички сме чували за езика на тялото, чрез който понякога може да разберем много повече, отколкото от думите на човека, който говори. Дали всичко е истина обаче? Ето кои са петте най-разпространени мита, свързани с езика на тялото, класирани от Ask Men:

1. Езикът на тялото представлява 93% от комуникацията

Класическото проучване, направено от доктор Алберт Мехрабиан, често е цитирано погрешно. Всъщност то се основава на: 7% - думите, които използваме, 38% - тон и сила на гласа и 55% - изражения на лицето, жестове, пози и други форми на езика на тялото.

Доктор Мехрабиан никога не е твърдял, че може да гледате филм на чужд език и да разберете 93% от него благодарение на езика на тялото. Неговото изследване се фокусира върху предаването на емоциите и по-специално харесването и нехаресването. Невербалната част на комуникацията няма да доведе до 93% от цялото послание, но ще разкрие основните емоции, мисли и чувства.

2. Лъжците избягват да гледат в очите

Това е най-разпространената заблуда. Всъщност лъжците понякога гледат прекалено дълго в очите, именно, за да докажат, че не лъжат. Има един невербален сигнал, който ще ви помогне да разберете, ако някой се опитва да ви излъже. След като някой е изрекъл лъжа, той инстинктивно поглежда надолу и надалеч, а след това отново във вас, за да провери дали вие сте разбрали истината.

Още по темата


3. Кръстосаните ръце винаги означават съпротива

Кръстосването на ръцете след нечие изявление определено може да бъде прието като несъгласие. Но този жест може да означава и много други неща или пък нищо специално – в зависимост от ситуацията. Ако някой човек крачи напред-назад из стаята с кръстосани ръце, това означава, че се опитва да се концентрира. А понякога хората правят този жест, защото просто такава поза им е удобна.

4. Посоката на очите е свързана с лъжите

Ново изследване оборва твърдението, че, когато човек гледа надясно това индикира лъжа. Университетът в Единбург направил три различни проучвания, резултатите от които показват, че не съществува връзка между посоката на движение на очите и това дали човекът казва истината или не. Учени от Университета в Бъфало разработили компютърна програма, която отчита правилно в 80% от случаите дали човек лъже или не. Компютърният метод проследява движенията на очите и процента мигания.

5. Използването езика на тялото за създаване на положително впечатление е неистинско

Във всяка сфера хората общуват в два канала – вербалния и невербалния. Два отделни разговора се случват по едно и също време. Точно затова е важно как ще се представите и в двата. Една добре написана реч няма да е толкова въздействаща, ако стоите сковани и не помръдвате, нали? В 30-минутна бизнес дискусия двама души могат да си изпратят над 800 различни невербални сигнала.