Почистването на дома може да се окаже не само трудоемко и не много приятно задължение, но и потенциално опасна за здравето дейност. Проучване на норвежки учени показва, че някои вещества в почистващите продукти, които карат домакинските уреди да сияят, може да увредят белия ни дроб.

Учените установяват, че хората, които редовно използват агресивни почистващи препарати в дома си, попадат в най-рисковата група за развитие на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) в двете ѝ най-основни форми – хроничен бронхит и емфизем.

Според специалистите ролята на някои вдишвани съставки на почистващите препарати е по-негативна дори от тази на цигарения дим.

Данните за ролята на тези вещества са събрани след проучване, обхващащо 5000 жени. Те са разпределени в 2 групи – такива, които използват почистващи продукти периодично само в домакинството си, и такива, които се занимават с професионално почистване и ползват детергенти ежедневно.

Установена е ясна зависимост между честотата на контактуване с изпаренията на почистващите препарати и заболяемостта от посочените по-горе белодробни болести. Резултатите са отчетени чрез проследяване на белодробните функции при жените от двете групи.

Повече по темата четете на Puls.bg